08-08-2564 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 4 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Create Date: 8/8/2021 ,Last Update Date: 8/9/2021

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะสงฆ์โดยมี พระมหาวันชัย ขนฺติปรโม จากวัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน พร้อมด้วยเหล่ากัลยาณมิตร ผู้มีหัวใจรักการสั่งสมบุญ ได้เดินทางไปบริจาคปัจจัย อาหารสด มาม่าและข้าวสาร   โดยเมื่อไปถึงก็ได้ตั้งจุดเเจกอาหาร  โรงทานเลี้ยงผู้ประสบภัย เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ประมาณ  300 ท่านที่เมือง Ahrweiler (อารไวเล่อร์) ซึ่งเป็นเมืองติดกันกับ Altenahr เป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักเเละใช้เวลาหลายเดือนกว่าเคลียสถานที่ให้กลับดังเดิม

 ได้มีผู้เข้ามารับบริจาคอย่างมากมาย ทำให้ของที่นำไปได้หมดในเวลาอันสั้น ได้พบเจอพี่น้องคนไทยที่นั่น ซึ่งได้ประสบภัยเช่นกัน และมีความประสงค์อยากจะได้ข้าวสาร ทางวัดเห็นความประสงค์ก็ได้จัดสรรนำไปให้ เพราะที่นี่เกิดความเสียและร้านค้าทั้งหลายก็ปิดตายกันหลายที่หลายบ้านก็ยังไม่มีไฟฟ้าเข้า ได้รับความลำบากพอสมควรแม้จะมีเงินก็ซื้อไม่ได้ ต้องลำบากซื้อไกลถึงต่างเมือง ซึ่งปัจจุบันจะออกได้ก็ต้องมีรถส่วนตัวที่ใช้งานได้ แต่รถก็ได้รับความเสียหายเช่นกัน จากความช่วยเหลือในครั้งนี้ทำให้ชาวท้องถิ่นได้ขอขอบคุณที่คนไทยมีน้ำใจช่วยเหลือในครั้งนี้และมีโอกาสพบพระภิกษุ และสอบถามที่อยู่ของวัด หากสถานการณ์ปกติแล้วอาจมาเยี่ยมเยือนกัน ถือว่าเป็นการช่วยเหลือยามยากและซึ้งใจและประทับใจของผู้ประสบภัย และยังเป็นเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในตัวคือทำให้ชาวท้องถิ่นสนใจพระพุทธศาสนา

และขอให้ปลอดภัยและกลับมาใช้ชีวิตปกติโดยเร็วไว้

จึงนำบุญนี้มาฝากลูกพระธัมม์ทั่วโลกครับ

Activity of: Watbuddha Nordrhein Westfalen

Submitted by: Watbuddha.nrw

Liked by:
ronrawee
pprakongsak

Write your comment * you need to be loggedIn to make a comment

Looks good!
No comment at the moment.