พิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ปี 2564

Create Date: 8/9/2021 ,Last Update Date: 8/17/2021

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี
วัดพระธรรมกายนอร์ธสวีเดน เมืองแยฟเล่ ประเทศสวีเดน
ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ณ วัดพระธรรมกายนอร์ธสวีเดน ประเทศสวีเดน

“ บุญ ” ย่อมมีส่วนให้ผู้สั่งสมบุญปลอด
จากภัยทั้งปวงในสถานการณ์โควิด-19
ย่อมเกิดในดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา
ในตระกูลสัมมาทิฏฐิถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ
และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
มีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : Wat Phra Dhammakaya Northsweden

Activity of: Wat Phra Dhammakaya Northsweden

Submitted by: dmk.northsweden

Liked by:
pprakongsak
ronrawee
phraronrawee

Write your comment * you need to be loggedIn to make a comment

Looks good!
No comment at the moment.