วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย

Create Date: 9/9/2021 ,Last Update Date: 9/9/2021

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
จัดงานบุญพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
พิธีอุทิศส่วนกุศล / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2564

พิธีเริ่ม

เวลา 09.30 น.ประธานสงฆ์คือพระครูภาวนาสุทธิวิเทศ วิ. นำสาธุชน บูชาพระรัตนตรัย และ ปฏิบัติธรรม
ตามเสียงหลวงพ่อ พร้อมสาธุชนผ่านระบบ Zoom

พิธีกรนำกล่าวอาราธนาศีล 5 ประธานสงฆ์ให้ศีล 5

พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย ประธานคือ
กัลฯสุนันท์ - สมบัติ วงษ์เกษมศิริ
กัลฯPanyavee – Jeremy – Yasmin – James Khan

ประธานอุทิศส่วนกุศล คือกัลฯฉัตรชัย แสวงสุข
จุดเทียน ธูปหน้าพระพุทธ และ หน้าพระธรรม

พิธีอุทิศส่วกุศล ประธานกล่าวคือ
กัลฯฉัตรชัย - จิราวรรณ แสวงสุข
จากนั้นพิธีกร นำกล่าวอาราธนาธรรม
คณะสงฆ์สวดมาติกา ต่อด้วยประธาน และสาธุชน
ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลจีวร หน้าคณะสงฆ์
คณะสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลจีวร จากนั้น
ประธานถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ประธานคือ
กัลฯวิไล - ประสานสัก – Kelly พุทธวงศ์

คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานถวายปัจจัยไทยธรรม แด่ประธานสงฆ์ จากนั้น

คณะสงฆ์ให้พร / เสร็จพิธี / ถ่ายภาพร่วมกัน

11.30 น.พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

ถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ขอนำบุญใสๆ
และภาพบรรยากาศ มาฝากผู้มีบุญทั่วโลก....สาธุ

Georgia Meditation Center
4522 Tilly Mill Road
Atlanta, GA 30360

https://timeline.line.me/post/1163089016807082555
 

Activity of: Georgia Meditation Center

Submitted by: Wat Phra Dhammakaya Georgia USA

Liked by:
No likes yet.

Write your comment * you need to be loggedIn to make a comment

Looks good!
No comment at the moment.