วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ พิธีทอดผ้าป่า

Create Date: 9/9/2021 ,Last Update Date: 9/9/2021

 
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
จัดพิธีบูชาข้าวพระ พิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรม
พิธีจุดประทีปเอกถวายเป็นพุทธบูชา
วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2564

พิธีเริ่ม

เวลา 21.30 น.ประธานสงฆ์คือพระครูภาวนาสุทธิวิเทศ วิ. นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัย และสวดมนต์
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ผ่านระบบ Zoom

รับชมMV สหวาระวันเกิดเดือน กันยายน และ
ชม MV ทบทวนบุญเดือน สิงหาคม และฟังโอวาท
จากประธานสงฆ์

พิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรม ประธานคือ
กัลฯอ้าย - ณหทัย เกรซลินน์ ธรรมรักษ์

พิธีจุดประทีปเอกถวายเป็นพุทธบูชาประธานคือ
กัลฯสมพณ - ดวงชีวัน -ภวินท์ ตั้งทวีกูล

พิธีอธิษฐานจิตบูชาข้าวพระ / ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
แด่คณะสงฆ์

ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่าน GBN พร้อมกัน

คณะสงฆ์ให้พร / แจ้งข่าวบุญ / เสร็จพิธีบูชาข้าวพระ

24.00 น. พิธีกรนำกราบคณะสงฆ์
และกราบพระประธาน / เสร็จพิธี

วัดพระธรรมกายจอร์เจียขอนำบุญใสๆและภาพบรรยากาศ มาฝากผู้มีบุญ ทั่วโลกสาธุ.....

Georgia Meditation Center
4522 Tilly Mill Road
Atlanta, GA 30360

https://timeline.line.me/post/1163088843607081480
 

Activity of: Georgia Meditation Center

Submitted by: Wat Phra Dhammakaya Georgia USA

Liked by:
No likes yet.

Write your comment * you need to be loggedIn to make a comment

Looks good!
No comment at the moment.